Tiskové zprávy

I v Třemošné má PilsFree optickou síť

23. 4. 2015, Plzeň

Nejen v Plzni, ale i v jiných městech a obcích buduje PilsFree své optické sítě. Dobrým příkladem je město Třemošná. V březnu 2015 byla dokončena téměř rok trvající akce, při které byla propojena páteřní optickou sítí většina bytových domů v severní části sídliště v Třemošné. Konkrétně se jedná o domy v ulicích Sídliště, Mládežníků a Budovatelská.

Gigabit do bytu – to je PilsFree pro více než 8 000 domácností v Plzni

22. 8. 2014, Plzeň

Spolek PilsFree, který provozuje plzeňskou metropolitní síť, umožňuje od srpna 2014 jako jeden z prvních na světě svým členům připojení rychlostí 1 Gb/s. Z celkového počtu více než 22 000 členů je na novou páteřní optickou síť DWDM o rychlosti 10 Gb/s připojeno na 8 000 domácností. Do kabelových segmentů sítě investoval PilsFree od roku 2007 přes 111 mil. Kč.

hlavní strana novinky

Novinky

Školení IPv6 pro naše členy

Dagon (uživatel)
11.11.2016

Minulý víkend proběhlo školení našich členů, správců a činovníků ohledně principu fungování a nasazení IPv6 v síti PilsFree.

IP protokol představuje nosný protokol internetu. V roce 1981, kdy se zveřejnil doposud používaný IPv4 protokol, se však ještě nevědělo, jaké bude mít uplatnění a nakolik se rozšíří. Již v roce 1994 se proto začalo s vývojem nového protokolu IPv6.

Zeptali jsme se technického radního Mukiho, který školení svolal, jaké jsou hlavní rozdíly mezi IPv4 a IPv6 a přínosy pro naše členy.

PilsFree IPv6 školeníŠkolení IPv6 pro naše členy v sídle PilsFree.

Hlavním rozdílem je velikost adresního prostoru mezi IPv4 a IPv6. Rozdíl je několika set násobný. U IPv6 se počítá s tím, že jakékoliv zařízení v síti bude mít „veřejnou IP“. NATování (způsob připojení, kdy za jednou IPv4 adresou je „schována“ třeba i celá další síť) zde postrádá smysl (používá se při nedostatku IP adres IPv4). I zde lze samozřejmě „znepřístupnit“ adresy, které nechceme pouštět „veřejně do Internetu“.

Všechna tato „vylepšení“ nesou však i svá negativa, např. ne tak snadno zapamatovatelná IP adresa a přechod s desítkové do hexadecimální soustavy. V některých případech se přidělují až čtyři IP adresy na jedno zařízení.

Laicky řečeno IPv6 je složitější než IPv4, ale když se do sítě dobře implementuje, budou moci naši členové využívat mnohem více síťových služeb, zejména služeb přístupu na svá zařízení, která mají zapojená do sítě, a to odkudkoliv.

O dané školení byl velký zájem zejména z řad aktivních členů PilsFree a jistě se bude brzy opakovat.

Samotné hromadné nasazení IPv6 v rámci naší sítě je však běh na dlouhou trať. Podmínkou je i podpora koncových zařízení nejen našich členů, ale i poskytovatelů internetového obsahu v celosvětové počítačové síti.

Novinky

Zaměstnání: Nový technik PilsFree

21.8.2017 - Sampi09

PilsFree je otevřené společenství lidí, kteří mají společný cíl - provoz...

PilsFree na Rokycansku

13.7.2017 - Sampi09

V oblasti Rokycanska se síť PilsFree velmi rozrostla, a to za pouhý rok.

Místní...