Tiskové zprávy

I v Třemošné má PilsFree optickou síť

23. 4. 2015, Plzeň

Nejen v Plzni, ale i v jiných městech a obcích buduje PilsFree své optické sítě. Dobrým příkladem je město Třemošná. V březnu 2015 byla dokončena téměř rok trvající akce, při které byla propojena páteřní optickou sítí většina bytových domů v severní části sídliště v Třemošné. Konkrétně se jedná o domy v ulicích Sídliště, Mládežníků a Budovatelská.

Gigabit do bytu – to je PilsFree pro více než 8 000 domácností v Plzni

22. 8. 2014, Plzeň

Spolek PilsFree, který provozuje plzeňskou metropolitní síť, umožňuje od srpna 2014 jako jeden z prvních na světě svým členům připojení rychlostí 1 Gb/s. Z celkového počtu více než 22 000 členů je na novou páteřní optickou síť DWDM o rychlosti 10 Gb/s připojeno na 8 000 domácností. Do kabelových segmentů sítě investoval PilsFree od roku 2007 přes 111 mil. Kč.

hlavní strana síť možnosti sítě

Možnosti sítě

PilsFree je svobodná síť, která se nebrání novým možnostem svého využití. Za dobu existence sdružení byla zprovozněna celá řada rozličných služeb, od drobných a exotických až po masivně využívané.

Termín „služba“ je třeba chápat pouze v technickém smyslu. Nejde v žádném případě o službu, kterou by poskytoval Spolek svým členům v komerčním smyslu - poskytují ji členové sobě navzájem. Pokud není stanoveno jinak, nejsou parametry služeb garantovány - ikdyž jsou samozřejmě po naprostou většinu času na velmi dobré úrovni. Služby jsou přístupné pouze členům Spolku a jsou bezplatné.

Internet

V současnosti jsme připojeni linkou 2 x 10 Gbit přes NFX do českého Internetu. Konektivita je na bráně PilsFree podrobena procesu QoS, který zajišťuje spravedlivé dělení přenosové kapacity mezi právě připojené uživatele. Rychlost síťového provozu na členském počítači není omezena shora, ale ani garantována zdola. Je samozřejmě závislá na poloze počítače v síti a také na aktuálním vytížení sítě, které je dáno zejména denní dobou.

Webhosting

Na rychlém stroji s veřejnou IP adresou, který je umístěn přímo na optické páteři PilsFree, běží známá kombinace programů LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Kterýkoli náš člen může požádat o přidělení konta na tomto serveru a spustit na něm svoji webovou prezentaci nebo aplikaci.

Serverhousing

PilsFree umožňuje svým členům umístění jejich serverů v klimatizované a zabezpečené místnosti. Každý návrh na umístění je před Radou obhajován individuálně, podmínkou je využití serveru pouze pro nekomerční účely. Provozovatel serveru poté hradí jen odebranou elektrickou energii.

Herní servery

Jedním z možných způsobů využití serverhousingu PilsFree jsou právě herní servery. Pokud má server přidělenou veřejnou IP adresu, mohou se na něj kromě členů našeho sdružení připojovat i hráči zvenčí, tj. mimo PilsFree.

Diskusní fórum

V intranetu PilsFree je spuštěno diskusní fórum phpBB. Kromě témat týkajících se přímo sdružení jsou hojně navštěvována také fóra Bazar, Hardware, Software, Brigády a Zábava.

Veřejné IP adresy

Členové PilsFree mají možnost požádat o přidělení pevné veřejné IP adresy, pokud splní určité elementární podmínky. Žadatel by měl vědět, k jakému účelu ji bude využívat, a rovněž by měl být dobře obeznámen se síťovou bezpečností a dodržovat její pravidla (aktuální antivirus, firewall).

E-mailová schránka

Každému nově přijatému členovi PilsFree je automaticky zřízena e-mailová schránka s adresou tvaru přezdívka@pilsfree.net/cz. Její využívání je pouze na rozhodnutí člena, který si může ke svojí adrese vytvořit navíc jeden alias.

Streaming - televize a rozhlas

V současné době je možné naladit několik, zejména českých, televizních a rozhlasových stanic prostřednictvím sítě PilsFree. A to součástí členských příspěvků, bez dalších doplňujících plateb. Provozovatelem služeb (převzatého) televizního a rozhlasového vysílání je společnost PilsFree servis, s.r.o.

Výměna dat

Jako v každé datové síti mají pochopitelně i v PilsFree jeho členové tuto možnost. Vnitřní spoje mají obvykle podstatně větší přenosovou kapacitu, než činí okamžitý podíl člena na internetové konektivitě.

Nástroje pro ochranu sítě

Náš ojedinělý systém automatického vyhledávání a blokování zavirovaných nebo spamujících počítačů lze také považovat za službu - je to služba, která prospívá síti a jejím ukázněným uživatelům (a v důsledku i těm neukázněným).

Novinky

Zaměstnání: Nový technik PilsFree

21.8.2017 - Sampi09

PilsFree je otevřené společenství lidí, kteří mají společný cíl - provoz...

PilsFree na Rokycansku

13.7.2017 - Sampi09

V oblasti Rokycanska se síť PilsFree velmi rozrostla, a to za pouhý rok.

Místní...