Tiskové zprávy

I v Třemošné má PilsFree optickou síť

23. 4. 2015, Plzeň

Nejen v Plzni, ale i v jiných městech a obcích buduje PilsFree své optické sítě. Dobrým příkladem je město Třemošná. V březnu 2015 byla dokončena téměř rok trvající akce, při které byla propojena páteřní optickou sítí většina bytových domů v severní části sídliště v Třemošné. Konkrétně se jedná o domy v ulicích Sídliště, Mládežníků a Budovatelská.

Gigabit do bytu – to je PilsFree pro více než 8 000 domácností v Plzni

22. 8. 2014, Plzeň

Spolek PilsFree, který provozuje plzeňskou metropolitní síť, umožňuje od srpna 2014 jako jeden z prvních na světě svým členům připojení rychlostí 1 Gb/s. Z celkového počtu více než 22 000 členů je na novou páteřní optickou síť DWDM o rychlosti 10 Gb/s připojeno na 8 000 domácností. Do kabelových segmentů sítě investoval PilsFree od roku 2007 přes 111 mil. Kč.

hlavní strana Spolek organizační struktura

Organizační struktura

Členská schůze

Nejvyšším orgánem Spolku je Členská schůze (dále jen ČS), která zahrnuje všechny členy PilsFree. Pouze ČS má právo měnit Stanovy a Vnitřní předpisy a volit funkcionáře. ČS zasedá pravidelně jednou ročně.

Rada

Výkonný orgán, který tvoří předseda sdružení a správní a technická sekce. Rada je volena ČS a během roku vykonává její vůli. Rada zasedá pravidelně jednou za dva týdny.

Kontrolní a revizní komise

Kontrolní orgán Spolku, dohlíží na dodržování platných předpisů a formou usnesení podává návrhy Radě. Kontrolní a revizní komise je volena ČS.

Ombudsman

Zástupce řadových členů a mediátor v členských přích s pravomocí podávat návrhy Radě. Ombudsman je volen ČS.

Správci

Podřízení technických radních, kteří se starají o provoz a rozvoj svěřených oblastí. Jsou jmenováni technickou sekcí Rady.

Administrátoři routerů a serverů, připojující členové

Neformálně obsazované výkonné funkce.

Novinky

Zaměstnání: Nový technik PilsFree

21.8.2017 - Sampi09

PilsFree je otevřené společenství lidí, kteří mají společný cíl - provoz...

PilsFree na Rokycansku

13.7.2017 - Sampi09

V oblasti Rokycanska se síť PilsFree velmi rozrostla, a to za pouhý rok.

Místní...