Ahoj,

jsme rádi, že se zajímáš o zdánlivě nesmyslné texty na naší PilsFree tramvaji. Naší snahou bylo zaujmout tě a vysvětlit, co jsme mysleli pod pojmem „K pochopení rekurze je třeba pochopit rekurzi“.

Rekurze je stav, kdy je určitý objekt v nějakém smyslu součástí sebe samotného. S rekurzí se lze setkat v různých oborech, ale nejčastěji je používána v matematice a informatice.

Rekurze je i programovací technika, při níž je určitá procedura nebo funkce znovu volána dříve, než je dokončeno její předchozí volání. V programování rekurze představuje opakované vnořené volání stejného podprogramu (funkce). Součástí rekurzivní funkce by měla být ukončující podmínka určující, kdy se má vnořování zastavit.

Graficky znázorněná rekurze jako vnořený objekt v objektu

Jsme prostě jiní, ale ještě stále normální. smiley