Ahoj,

jsme rádi, že se zajímáš o zdánlivě nesmyslné texty na naší PilsFree tramvaji. Naší snahou bylo zaujmout tě a vysvětlit, co jsme mysleli pod pojmem „Ideální žena je fialová (90 60 90)“.

Ideální žena je opravdu fialová, pokud se na ni díváš z pohledu grafika či programátora a použiješ barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá. Jedná se o aditivní způsob míchání barev používaný v barevných monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě) na rozdíl např. od CMYK modelu.

Barevný RGB model je mapovaný do krychle. Hodnoty se zvětšují podél osy x (červená), osy y (zelená), a osy z (modrá). Barva v RGB modelu může být popisována zastoupením každé barvy – červené, zelené a modré. Každá může kolísat na minimum (zcela tmavá barva) a na maximum (plná intenzita).

Pokud jsou všechny barvy na minimu, odpovídá výsledek černé, pokud jsou všechny barvy na maximu, odpovídá výsledek bílé. Hodnota 90 60 90 je v tomto podání fialová.

Zkus si to na https://www.colourlovers.com/color/906090/90_-_60_-_90

Jsme prostě jiní, ale ještě stále normální. smiley