Ahoj,

jsme rádi, že se zajímáš o zdánlivě nesmyslné texty na naší PilsFree tramvaji. Naší snahou bylo zaujmout tě a vysvětlit, co jsme mysleli pod pojmem „Kdo se směje naposled, ten je root“.

Root je správce počítače a v informatice je to název pro systémového administrátora, tj. systémového uživatelského účtu (též správce systému, superuser nebo root), který má operačním systému nejvyšší oprávnění, které je prakticky absolutní. Jednoduchý princip absolutních oprávnění (tzv. „boha“) je základem mnoha operačních systémů, mezi něž patří řada Windows NT (Windows XP, Windows 7 / 8 / 10 atp.), všechny unixové systémy a další.

Za standardních okolností nelze činnost superuživatele omezit, což lze považovat za vadu bezpečnostního návrhu systému, protože správce může v systému provést jakoukoliv činnost a posléze o ní zničit všechny stopy a důkazy. Odlišným modelem jsou systémy, kde může být vytvořeno několik oddělených administrátorů s omezenými oprávněními (například systém OpenVMS), takže případná nekalá činnost může být ostatními správci odhalena (tzv. princip tří klíčů od trezoru).

Root je prostě bůh...

Jsme prostě jiní, ale ještě stále normální. smiley